Rozklíčování výsledku kalkulace

Výsledek kalkulace je vypočítáván z následujících parametrů.

Materiál

Profily Všechny profily včetně prořezu (1)
Povrchová úprava Opatření povrchovou úpravou včetně prořezu (1)
Příslušenství Těsnění, šrouby, spojovníky (vše kromě kování)
Kování Okenní, dveřní a zvláštní kování
Spotřební materiál Zadává se fixní částkou ve Vlastní databanka / Nastavení sérií
Režijní náklady Přirážka k výše uvedeným položkám (2)

Výše uvedené tvoří dohromady “Částku prvek”

Sklo/ Panel

Nákup skla Všechna skla pozice
Panel Všechny panely pozice
Zatmelení (3)
Náklady na vsazení (4)
Režijní náklady Přirážka k výše uvedeným položkám (5)

Výše uvedené tvoří dohromady částku “Celkem sklo”

Mzdy

Výroba (6)
Montáž (7)
utěsnění k budově (8)
Režijní náklady Přirážka k výše uvedeným položkám (9)

Výše uvedené tvoří dohromady “Úhrn mzdy a utěsnění”

 

Zvláštní náklady/kus Pevná přirážka (10)
Prodej a administrativa Procentuální přirážka ke všem předchozím položkám (11)
Úroky Procentuální přirážka ke všem předchozím položkám (12)
Doprava, na-/vykládání Procentuální přirážka ke všem předchozím položkám (13)
Zisk na materiálu Zisk na materiálu (14) = (Částka prvek + Zatmelení včetně příslušných režijních nákladů + Zvláštní náklady) * Přirážky (11+12+13)
Zisk z nákupu skla Zisk z nákupu skla (15) = (Nákup skla včetně příslušných režijních nákladů) * Přirážky (11+12+13)
Zisk na mzdách Zisk na mzdách (16) = (Úhrn mzdy a utěsnění + Náklady na vsazování skel včetně příslušných režijních nákladů) * Přirážky (11+12+13)

 

Provize (17), Technická kancelář (18), Přirážka Sleva:

Tyto parametry tvoří z výsledné Kalkulované ceny právě tolik procent, kolik jim zadáte v sadě kalkulačních dat.