Nastavení pevné ceny

Pod “Nastavení -> Další nastavení” naleznete na kartě “Kalkulace” volbu “Po vystavení nabídky, potvrzení objednávky nebo faktury neukládat pevnou cenu”.

Je-li tato funkce aktivována, budou při aktualizaci cen změny automaticky brány v potaz do kalkulace.

Je-li tato funkce deaktivována, budou zkalkulované ceny nastaveny jako pevné ceny, aby byly původní zkalkulované ceny zachovány například i po případné aktualizaci cenové hlaidny dodavatele.

Pozor!

Pokud jsou ceny po vystavení nabídky, potvrzení objednávky nebo faktury definovány jako pevné ceny, musí být u každé pozice případně měněny ručně, jinak budou stále kalkulovány zapsané pevné ceny.