Kalkulace během zadávání prvku

U okenních a dveřních pozic byla začleněna nová live-kalkulace.

Ta běží při zadávání prvku vždy na pozadí a je zobrazována v levém horním rohu.

Při úpravách pozice vidíte ihned vliv na cenu.

V okně kalkulačních dat naleznete v pravém horním rohu novou oblast označenou „Kalkulace během zadávání prvku“.

Live-kalkulaci je možno nastavit projektově nebo globálně.

Pro projektové nastavení klikněte na „PROJEKT“ > „Kalkulační data projektu“.

Globální změny sady kalkulačních dat můžete provést v „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Kalkulace“ > „Data“.

Upozornění!

  • Volba „Kalkulace za pozici“ byla odstraněna z hlavičky projektu, protože nyní jsou prováděny standardní kalkulace a kalkulace za pozici souběžně.
  • Pokud již byl projekt zkalkulován, bude už vypočítaná kalkulační přirážka prořezu ze standardní kalkulace použita i v průběžné kalkulaci během zadávání prvku. Pokud projekt ještě nebyl zkalkulován a Vy nezadáte žádnou procentuální hodnotu prořezu do nastavení standardní kalkulace, bude pro průběžnou kalkulaci během zadávání prvku nasazena hodnota 0%.
  • Pro možnost užívání této funkce musí uživatel vlastnit právo „Kalkulace“.