Artikly se záporným počtem kusů

Pro rychlé napravení kalkulovaných množství artiklů můžete nyní zadávat přídavné artikly se záporným množstvím. Takto se například nechají velice jednoduše zaměnit jednotlivé artikly. Kalkulovaný artikl vložíte jako přídavný artikl a zadáte mu množství -1. Tím bude neutralizován artikl v prvku a Vy můžete zadat náhradní artikl s množstvím 1ks. Mějte prosím v patrnosti, že tím dochází k záměně artiklů, ale neprobíhá záměna jejich technických parametrů, tedy ani např. jejich opracování na prvku.

Zadání záporných množství je logicky kontrolováno. LogiKal nepřipustí záporný výsledek, tedy artikl s množstvím menším než nula. Můžete odečíst nanejvýše tolik artiklů, kolik jich předtím v prvku LogiKal automaticky vypočítal.