EOS

Uživatelská práva

Před nastavování EOSu se pod NASTAVENÍ / Uživatelé ujistěte, že uživatel disponuje právem „EOS“.

Nastavení

Otevřete projektové centrum.

Ze souborového menu zvolte „Nastavení“ > „Rozhraní“ > „EOS“.

Klikněte na tlačítko „Nové“

Otevře se asistent nastavení EOSu.

Přejděte na záložku „Režim EOS“.

Do „Název režimu“ zadejte popisek příkazu pro spuštění EOSu z Projektového centra.

Ve výběru “Výrobce” zvolte Vašeho výrobce a klikněte na “Další”.

Na následující záložce “Všeobecné” můžete zadat další nastavení objednávky. Podle potřeby můžete zaškrtnout volby „Projektové rabaty jsou možné“, „Zobrazovat ve výstupu“ nebo „Řadit artikly podle čísla“.

Na dalších třech záložkách, „Předvolby objednávky“, „Databáze“ and „Spojení“ můžete nastavit rozhraní EOS. Tato nastavení a přístupové údaje se liší v závislosti na výrobci.

Obraťte se prosím na Vašeho výrobce pro podrobnosti nastavení.

Na poslední záložce “Dodavatelé” vyberte pod „Výrobce/dodavatel“ Vašeho dodavatele.

Pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko „OK“.

V tlačítkové liště klikněte na „Vyhodnocení“ a zvolte „OBJEDNÁVKA“.

V následujícím programovém okně zaškrtněte „EOS objednávka“.

Používání EOSu

Klikněte vlevo v projektovém centru na „EOS objednávka“.

Otevře se EOS s Vašimi objednávkami.

Na záložce ‘Objednávky’ naleznete přehled objednávek právě zpracovávaných, již odeslaných i již dodaných.

Pro zpracování objednávky poklepejte na číslo objednávky v seznamu vlevo.

V následujícím programovém okně můžete Vaši objednávku měnit.

V horní části obrazovky můžete zadat údaje o dodavateli, reference nebo dodací termín.

Pro úpravu konkrétního artiklu na něj poklepejte.

Ve spodní části obrazovky naleznete tlačítka pro přidání profilů, příslušenství nebo kování.

Pro podrobnější informace o vybraném artiklu klikněte na tlačítko „Info o artiklu“.

Kliknutím na „Smazat skladový artikl“ můžete také ze seznamu vymazat artikly, které stále máte na skladě.

Pro dokončení objednávky klikněte na tlačítko “Uložit”.

Objednávku pak naleznete na záložce “Odeslané”.