Založení volných materiálových paketů

Materiálové pakety mohou být polohovány na pevnou výšku (výškovou kótu). Obrábění v materiálovém paketu jsou na profil umísťována nezávisle na případných prodlouženích profilů, spojích sloupků nebo zvláštností geometrie (zešikmení, odsazení výšky parapetu atd.).

Obrábění vyplývající z materiálového paketu jsou tedy vždy na správném místě.

Další výhodou je zřetel na požadované artikly jak po stránce kalkulační, tak výrobně-technické.

V tomto dokumentu se dozvíte, jak založit volný materiálový paket. Na příkladu průchodu mečové konzoly se naučíte všechny nezbytné kroky.

 

1. Založení obrábění

Jděte do “Databáze CNC / Obrábění”.

Vyberte sérii.

Založte vždy jeden záznam pro sloupek, krycí lištu a přítlačnou lištu.

Definujte obrábění krycí lišty.

CZFreePackage001

Potom určete obrábění sloupku.

Důležité! Posloupnost obrábění sloupku se řídí prioritami. Proto zadejte priority u obrábění, jež musí být provedena v určitém pořadí. Priorita 1 pro nejdříve prováděné obrábění, vyšší číslo priority pro následně prováděná obrábění.

V tomto příkladu obdrží pravoúhlá kapsa prioritu 1. Obrábění na následujících kartách 2, 3 a 4 obdrží podle toho priority 2, 3 a 4.

CZFreePackage002

Po založení obrábění sloupku vytvořte obrábění přítlačné lišty.

CZFreePackage002a

2. Vytvoření skupiny obrábění

V “Databázi CNC -> Skupiny” vyberte příslušnou sérii.

Klikněte na tlačítko “Přidat” pro vytvoření nové skupiny.

CZFreePackage005

Vyberte výrobce a zadejte název skupiny obrábění.

Určete série, v nichž má být obrábění používáno, a jako typ vyberte volbu “Volná skupina”. Klikněte na “OK”.

Nově založenou skupinu otevřte.

CZFreePackage006

Zadejte profily. V odpovídajících polích níže zadejte obrábění, jež jste založili v kroku 1. Nastavení uložte.

S obráběními sloupku naložíme stejně.

Zadejte novou “Volnou skupinu”…

… a zapište do ní příslušná obrábění.

Postup opakujte pro přítlačnou lištu.

 

3. Definice materiálového paketu

Ve “Vlastní databance -> Materialové pakety” vyberte příslušnou sérii.

Klikněte na tlačítko “Přidat” pro vytvoření nového materiálového paketu.

Vpravo můžete nyní zadávat nové údaje.

CZFreePackage007

Zadejte název materiálového paketu.

Jako “Typ” vyberte volbu “Volný”.

Klikněte na tlačítko “Přidat sadu” pro přidání karty s daty sloupku.

Zadejte nyní do tří volných polí příslušné profily, přídavné díly a skupinu obrábění.

Klikněte znovu na tlačítko “Přidat sadu” pro vygenerování nové karty. Na kartě 2 definujte data přítlačné lišty.

CZFreePackage008

Opakujte postup také pro krycí lištu.

CZFreePackage009

Uložte záznamy a přejděte zpět do Projektového cnetra.

 

4. Použití materiálového paketu

V Zadávání prvků můžete nyní vybrat materiálový paket.

CZFreePackage010

V CNC-opracování jsou obrábění z materiálového paketu zobrazena.

CZFreePackage011