Skupiny obrábění

Pro použití základních obrábění v různých situacích je musíte nejdříve sdružit do skupin.

Do masky skupin obrábění se dostanete ze souborového menu přes “Databáze CNC /Skupiny”.

CZBAZBearbeitungen021

Vyberte libovolnou sérii.

Na seznamu naleznete všechny již založené skupiny. Pokud chcete nějakou stávající skupinu změnit, vyberete ji a potvrďte s ENTER nebo OK.

CZBAZBearbeitungen022

Novou skupinu vložíte kliknutím na “Přidat”.

CZBAZBearbeitungen023

Zadejet název a podnázev, stanovte sérii, v níž má být tato skupina použita, a jako poslední vyberte typ nové skupiny.

Zadání podnázvu je nezbytné, pouze pokud chcete skupiny zadávat vícenásobně. Např. pokud stejný protiplech vede k různým obráběním, podle toho, bude-li připevněn k dveřnímu rámu, nebo k okennímu rámu s dorazovým profilem. Podnázev slouží k rozlišení různých skupin se stejným názvem. Při pozdějším výběru do maker kování, technických dat profilu nebo zadávání prvku nemusíte podnázev znát; vybíráte pouze název skupiny a program prověří, zda se profily zadané v nějaké skupině shodují s profily použitými v aktuální pozici. V případě shody bude skupina použita.

CZBAZBearbeitungen024

Zaneste do seznamu profilů ty profily, na nichž mají být provedena požadovaná obrábění. Do seznamu obrábění zadejte obrábění. U DX nyní zadat ještě posun. Podmínky mají podle typu obrábění různý význam.

Vezměte prosím na vědomí, že makro bude použito pouze tehdy, budou-li přiřazení profilů odpovídat dané skutečnosti v zadávané. Jediná výjimka: Není-li u dané strany (“Přiřazení rámu” nebo “Přiřazení křídel”) zadán vůbec žádný profil, je jedno, jaký profil je vybrán. Na této straně ale nemohou být zadávána žádná obrábění.

Rychlý přístup k použitým skupinám a obsaženým opracováním

Úprava CNC opracování použitých v projektu je nyní snazší.

LogiKal si pamatuje opracování posledních upravovaných pozic.

Jak to funguje

Dokončete pozici s opracováními.

V souborovém menu projektového centra jděte do “Databáze CNC / Skupiny”.

Opracování užitá ve Vaší pozici jsou nyní vypsána na začátku seznamu.

Pro změnu opracování ze skupiny poklepejte na skupinu.

Můžete otevřít okno pro úpravu opracování přímo z okna CNC skupiny, a pak se hned se vrátit do okna přehledu skupin.

Klikněte pravým tlačítkem myši na opracování a z kontextového menu vyberte možnost “Go to CNC machining (jdi k opracování)”.