Referenční body profilů

Referenční body profilů

Aby mohla být obrábění umístěna na různé profily, musí obsahovat základní body profilů, tak zvané referenční body.

Je možné na ně nahlédnout v “Systémové databance” v “Referenčních bodech profilu”.

CZBAZReferenzpunkte001

CZBAZReferenzpunkte002

Následující příklady ukazují, podle jakých schémat jsou referenční body umisťovány.

 

Rámové profily

Referen´ční body I1, I2 (vnitřní), A1 a A2 (venkovní) popisují rohové body těla profilu v rozmezí jeho technické stavební hloubky, tzn. neberou v potaz přídavné statické komory nebo např. různé výstupky starých. Rozměry těchto součástí jsou popsány body I3, I4, A3 a A4.

Výjimka: U hotových rámů tvoří přídavné body na straně přivrácené křídlu osu.

Rahmenprofil

CZBAZReferenzpunkte003

U zobrazeného profilu se nachází body A1 / A3, A2 / A4, I1 / I3 a I2 / I4 vždy na stejném místě. Označují vždy rohové body těla profilu.

Příčkový profil

CZBAZReferenzpunkte004

Soklový profil

CZBAZReferenzpunkte005

Staticky zesílená příčka

CZBAZReferenzpunkte006

Referenční body A3 a A4 se vztahují k rohovým bodům statického zesílení příčky.

Hotový rám ven otvíravý

CZBAZReferenzpunkte007

Body A3 a I3 tvoří osu ve výšce bodu A1.

 

Křídlo

Podobně jako u rámových profilů popisují referenční I1, I2, A1 a A2 rohové body těla profilu. Přídavné body na straně přivrácené sklu vytváří vždy osu. Tato osa umožňuje později programovat univerzální obrábění zámku pro dovnitř a ven otevíravé dveře.

Okenní křídlo

CZBAZReferenzpunkte008

Body A4 a I4 vytváří osu ve výšce bodu A2.

Dveřní křídlo dovnitř otevíravé

CZBAZReferenzpunkte009

Body A4 a I4 vytvoří osu ve výšce bodu A2.

Dveřní křídlo ven otevíravé

CZBAZReferenzpunkte010

Body A4 a I4 vytváří osu ve výšce bodu I2.

Dveřní křídlo ven otevíravé s panikovou funkcí

CZBAZReferenzpunkte011

Body A4 a I4 vytváří osu. Osa se nachází na stejné výšce jako u profilů bez panikové funkce.To znamená, že se v tomto případě nenachází ve výšce bodu I2.

 

Vložkové a štulpové profily

Vložkové profily dveří ven otevíravých

CZBAZReferenzpunkte012

Body A3 a I3 vytváří osu ve výšce bodu A1.

Body A2, A4, I2 a I4 se vždy nachází výškově na 0 a šířkově podle pozice profilu, do nějž bude vložkový profil vsazen.

Vložkový profil střídavě otevíravých dveří

CZBAZReferenzpunkte013

Body A3 a I3 vytváří osu ve výšce bodu A1.

Dveřní štulpový profil

CZBAZReferenzpunkte014

Body A3 a I3 vytváří osu ve výši bodu A1.