Obrábění pro kotvy

1. Založení obrábění

Jděte v menu do “Databáze CNC” a dále “Obrábění”.

Vyberte sérii.

Založte obrábění díry pro kotvu na straně 1.

Jako “Group Type” (Druh skupiny) vyberte možnost Profile Interconnection sequential (Průběžné spojení profilů).

Referenční strana je strana ke “zdi”.

ENDubelbearbeitung001

Potom založte obrábění díry pro kotvu na straně 6.

ENDubelbearbeitung002

 

2. Založení skupiny obrábění

V menu “Databáze CNC” -> “Skupiny” vyberte sérii.

Klikněte na tlačítko “Add” (Přidat) pro vytvoření nové skupiny.

ENDubelbearbeitung003

Vyberte dodavatele profile a nahoře zadejte název skupiny.

Určete série, ve kterých má být opracování používáno. Jako “Type” (Druh) vyberte “Profile Interconnection sequential” (Průběžné spojení profilů). Klikněte na “OK”.

Otevřete novou skupinu a určete rozteče děr.

Zadejte profily. V odpovídajících polích níže zadejte obrábění, jež jste vytvořili v kroku 1. Uložte nastavení.

ENDubelbearbeitung004

 

3. Založení napojení na zeď

Ve“Vlastní databanka” -> “Zadání sérií” -> “Napojení na zeď” založte napojení na zeď.

K tomuto tématu se dozvíte vice v článku “Založení vlastního napojení na zeď” v sekci Podpora / Krok za krokem.

Skupinu obrábění přiřaďte k napojení na zeď.

ENDubelbearbeitung005

 

4. Používání opracování pro kotvy

Při zadávání prvku klikněte v masce Prvek na příkaz “Napojení na zeď” a vyberte příslušné napojení:

ENDubelbearbeitung006

V masce “CNC obrobení” můžete zkontrolovat opracování.

Protiplech zámku má “výlučnou oblast” určenou polohami šroubů (Vlastní databanka / Dveřní kování / Protiplech / záložka Připevnění šrouby). V této oblasti se provedou pouze obrábění protiplechu.

Opracování pro kotvy bude automaticky posunuto.