Materiálový paket pro dělení sloupků

Výhody materiálových paketů:

Materiálové pakety mohou být polohovány na pevnou výšku (výškovou kótu). Obrábění v materiálovém paketu jsou na profil umísťována nezávisle na případných prodlouženích profilů, spojích sloupků nebo zvláštností geometrie (zešikmení, odsazení výšky parapetu atd.).

Obrábění vyplývající z materiálového paketu jsou tedy vždy na správném místě.

Další výhodou je zřetel na požadované artikly jak po stránce kalkulační, tak výrobně-technické.

 

Materialový paket pro dělení sloupků 

V tomto dokumentu se dozvíte, jak založit materiálový paket pro dělení sloupků.

 

1. Založení obrábění

Jděte do “Databáze CNC / Obrábění”.

Vyberte sérii.

Zadejte dvě obrábění pro dělení sloupků nahoře:

Nahoře, na Straně 1

CZMullionSplice001

Nahoře, na Straně 6

CZMullionSplice002

Potom založte dvě další obrábění pro dělení sloupků dole:

Dole, na Straně 1

CZMullionSplice003

Dole, na Straně 6

CZMullionSplice004

2. Vytvoření skupiny obrábění

V “Databázi CNC -> Skupiny” vyberte příslušnou sérii.

Klikněte na tlačítko “Přidat” pro vytvoření nové skupiny.

Vyberte výrobce a zadejte název skupiny obrábění nahoře.

Určete sériie, v nichž má být obrábění používáno, a jako typ vyberte volbu “Koncové obrobení”. Klikněte na “OK”.

CZMullionSplice005

Nově založenou skupinu otevřte.

CZMullionSplice006

Zadejte profily. V odpovídajících polích níže zadejte obrábění, jež jste založili v kroku 1. Nastavení uložte.

Pak vytvořte další skupinu, kde sdružíte obrábění dolní části.

 

3. Definice materiálového paketu

Ve “Vlastní databance -> Materialové pakety” vyberte příslušnou sérii.

Klikněte na tlačítko “Přidat” pro vytvoření nového materiálového paketu.

Vpravo můžete nyní zadávat nové údaje.

CZMullionSplice007

Zadejte název materiálového paketu a jako “Typ” vyberte volbu “Dělení sloupků”.

Do čtyř volných polí zadejte odpovídající profily, přídavné díly a skupiny obrábění.

Uložte záznamy a vraťte se zpět do Projektového centra.

4. Použití materiálového paketu

V zadání prvků můžete vybrat materiálový paket při dělení sloupků.

CZMullionSplice008

CZMullionSplice009