CNC provozní standard

Každý z vašich strojů, který má být ovládaný LogiKalem, obráběcí centra nebo pily, musí být zadán v LogiKalu.

V projektovém centru vyberte ze souborového menu položku “Databáze CNC” a zvolte “CNC provozní standard”.

CZBAZ001

CZBAZ002

Pro vytvoření nové pily nebo obráběcího centra klikněte na tlačítko “Přidat”.

Tip: pokud na Vašem CNC obrábíte ocelové i hliníkové systémy, měli byste vytvořit dva různé stroje nebo jeden stroj se dvěma sadami nástrojů, aby nebylo nutné neustále aktivovat a deaktivovat nástroje.

CZBAZ003

Zadejte označení a typ stroje.

Podle typu stroje se v nastavovacích formulářích zadávají různé hodnoty.

Na záložce “Všeobecné” zadáváte různé adresáře, cesty k programu na stroji atd.

CZBAZ004

Na záložce “Prováděná obrobení” určíte druhy obrábění, které mají být implicitně prováděny.

CZBAZ005

Na záložce “Technické informace” můžete  definovat parametry základních kroků obrábění.

CZBAZ006

Podle technických možností a omezení daného rozhraní nemusí být každá volba dostupná u každého stroje.

Na záložce “Standardní obrobení” určíte rozměry standardních obrobení.

Tato vlastnost usnadňuje programování standardů.

CZBAZ007

Na obráběcí centrum je potřeba vyexportovat soubory DXF a parametry profilů.

Klikněte proto v souborovém menu na “Databáze CNC” a vyberte “CNC provozní standard”.

Klikněte pravým tlačítkem myši na stroj a z kontextového menu vyberte “Export” a dale “Výkresy profilů”.

CZBAZ008

Proveďte potřebná nastavení a klikněte na tlačítko “Export”.

CZBAZ009