Automatické připevnění rozšiřovacího profilu

1. Založení CNC-obrábění

V „Databázi CNC -> Obrábění“ vyberte příslušnou sérii.

Objeví se seznam obrábění dostupných v sérii.

CZAufD001

Přidejte do seznamu nové obrábění.

Jako typ zadejte volbu „Průběžný spoj profilů“.

2. Založení skupiny obrábění

V „Databázi CNC -> Skupiny“ vyberte příslušnou sérii.

Klikněte na tlačítko „Přidat“ pro vytvoření nové skupiny.

CZAufD002

Vyberte výrobce a zadejte název skupiny obrábění.

Určete série, v nichž má být obrábění používáno, a jako typ vyberte volbu „Průběžný spoj profilů“. Klikněte na „OK“.

Nově založenou skupinu otevřte.

CZAufD003

V pravém horním poli zadejte jako „Základní profily“ ty profily, jejichž prostřednictvím chcete rozšiřovat.

Jako „Vázané profily“ zadejte profily, které mají sloužit jako profil rámu.

V příslušných polích dole zadejte obrábění zadaná v kroku 1.

3. Zapsání skupiny

V „Databázi CNC -> Vlastní opracování“ vyberte příslušnou sérii.

CZAufD004

Vyberte profily, které chcete použít jako rozšiřovací a do sloupečku „Upevnění“ zadejte skupinu obrábění.

4. Použití

V Zadávání prvku vytvořte pozici s profily, pro něž jste obrábění založili. V masce CNC-opracování jsou Vaše obrábění nyní zobrazena.

CZAufD005