Zobrazení

Překreslit

Stávající zobrazení bude smazáno a z výkresových dat bude sestaveno nové. Prostřednictvím různých příkazů můžete nechat zobrazit nečistoty, které byly takto odstraněny. Tyto příkazy nemají žádný vliv na výkres.

Zoomování

Zoom Vše

Tímto příkazem zobrazíte všechny prvky výkresu tak, že v maximální možné míře vyplní kreslicí plochu. Příkaz vyvoláte také stiskem klávesy F8.

Zoom Měřítko

Po zadání faktoru zobrazení určíte polohu nitkového kříže. Zobrazovaná oblast bude vystředěna k poloze nitkového kříže a zvětšena nebo zmenšena dle zadané hodnoty faktoru.
Ke zvětšování nebo zmenšování můžete také použít klávesy F5 resp. F6. Tak můžete měnit zobrazovanou oblast, zatímco jiný příkaz stále zůstane aktivní.

Zoom Okno

Myší určíte obdélníkovou plochu výkresu, jejíž zobrazení pak maximálně vyplní kreslicí plochu.

Zoom Předchozí

Příkaz zobrazí poslední zobrazenou plochu výkresu. Program uchovává posledních 5 zobrazení. Příkaz má smysl, pokud při práci na výkrese často měníte zobrazení. Příkaz vyvoláte také stiskem klávesy F7.

Vystředění zobrazené plochy

Dojde k takovému posunutí zobrazované plochy, že stávající poloha nitkového kříže určí střed nového zobrazení. K vystředění zobrazení můžete také použít klávesu F8.