Vytváření výkresů

Rám/Křídlo/Zasklení

Užitím této funkce můžete vytvářet výkresy kombinací profilů a zasklení. Krok za krokem poskládáte příslušné artikly dohromady.

V prvním okně stanovíte profilovou sérii, variantu zasklívacích lišt a podsérii.

Ve druhém okně vybíráte druh otvírky.

Výběrem možnosti „Volné“ umožníte následující typy otvírek:

  • 1-křídlové dveře s ochranou prstů
  • 1-křídlové dveře s ochranou prstů ven otvíravé
  • 1-křídlové kývavé dveře
  • otáčivé okno

Ve třetím okně vyberete rámový profil. Pokud jste v předchozím kroku zvolili „Volné“, můžete zde zvolit také artikly otvírek. Ve spodní části okna vidíte řez profilové kombinace.

Pro vytvoření kompletního výkresu v CAD klikněte na tlačítko „Dokončit“.

Řez fasádou

Užitím této funkce vytvoříte výkresy řezů fasády se zasklením.

V prvním okně můžete vybrat profilovou sérii, tepelnou izolaci, variantu zasklívacích lišt a podsérii. V levé části okna určete skladbu skla nebo druh profilu, v pravé části okna můžete určit způsob a úhel zalomení.

V dalším okně stanovíte jednotlivé artikly a poskládáte z nich požadovanou kombinaci – sloupek/příčka s těsněním, izolátor, přítlačná lišta s těsněním, krycí lišta.

Pro vložení řezu do plochy výkresu klikněte prosím na „Dokončit“.

Plán projektu

Plán projektu vytvoříte v CADu užitím této funkce. Otevře se Správa projektů a můžete vybrat projekt. Budou zobrazeny pohledy všech pozic projektu.

Po výběru projektu můžete nastavit Plán. Vlevo můžete zvolit pohled zevnitř nebo zvenku. Je možné také zobrazit informace o skle, čísla otvírek a T-spojů příčníků.