Úpravy výkresů

<strong>Poměrná změna měřítka</strong>

Označte výkresové prvky, jimž chcete poměrně změnit měřítko.

Klikněte v souborovém menu na „Efekty“ -&gt; „Změnit měřítko poměrně“.

Pro potvrzení stiskněte dvakrát klávesu Enter.

<strong>Úchop objektů</strong>

V tlačítkové liště nahoře je přepínač, za nímž se ukrývá příkaz „Uchopit objekty“. Zapnete-li tento přepínač, uchopíte pomocí klávesy F2 počátky, konce i středy výkresových prvků jako s magnetem.

Další možnosti pro úchop objektů objevíte, pokud v kreslicí ploše současně stisknete klávesu Ctrl a kliknete pravým tlačítkem myši. Vedle již výše zmíněných bodů zde naleznete další volby pro průsečíky, virtuální průsečíky a pomocné čáry.

Průsečík je bod, v němž se kříží výkresové prvky.

Zdánlivý průsečík využijete u prvků, jež se neprotínají.

Jinou metodu pro úchop bodů představují pomocné čáry, které též mohou být přesně zvoleny klávesou F2.

Všechny zde popsané úchopové body můžete ostatně zapnout nebo vypnout v souborovém menu pod „NASTAVENÍ“ -&gt; „Uživatelská nastavení“ -&gt; „Úchop objektů“. Zde můžete navíc určit vzdálenost pro automatický úchop objektů.

<strong>Kreslicí operace</strong>

<strong>Zpět</strong>

Tímto příkazem vrátíte poslední kreslicí operaci. Vícenásobným stiskem „Zpět“ vrátíte více kroků.

<strong>Obnovit</strong>

Tímto příkazem můžete obnovit kreslicí operace vrácené zpět.
<h2>Kopírovat / Vložit</h2>
<strong>Vložit</strong>

Prvky výkresu, které se nacházejí ve schránce operačního systému Windows, mohou být tímto příkazem vloženy a podobně jako u příkazu „<strong>Přihrát výkres</strong>“<strong> </strong>také umístěny. Kliknutím levým tlačítkem myši bude výkres vložen.

<strong>Vložit obrázek ze souboru</strong>

Tímto příkazem vložíte do Vašich výkresů obrázky. Můžete použít formáty .bmp, .jpg, .png, .wmf a emf.

<strong>Vyříznout</strong>

Vyjme z výkresu všechny označené prvky výkresu a vloží je do schránky operačního systému Windows.

<strong>Kopírovat</strong>

Označené prvky výkresu jsou zkopírovány do schránky operačního systému Windows, kde jsou k dispozici pro další použití. Mějte prosím na zřeteli, že před zkopírováním do schránky je obsah schránky automaticky vymazán.
<h2>Vložit čárový kód</h2>
Tento příkaz vyberte pro vložení čárového kódu. Stanovte druh čárového kódu; můžete volit mezi Code 39, EAN-8, EAN-13, 2/5-Interleaved. Stanovte šířku a výšku čárového kódu a zadejte hodnotu. Případně zde můžete aktivovat volbu „jako číslo zakázky“ a hodnota bude převzata automaticky.

<strong>Uchopit</strong>

Tímto příkazem mohou být označené prvky výkresu uchopeny a podobně jako u „Přihrát výkres“ také umístěny. Kliknutím levým tlačítkem myši budou uchopené objekty umístěny na nové místo.
<h2>Označit / Zrušit označení</h2>
<strong>Označit vše</strong>

Tímto příkazem označíte všechny prvky výkresu.

<strong>Zrušit označení všeho</strong>

Tímto příkazem zrušíte označení všech prvků výkresu.

<strong>Prohodit označení</strong>

Označeným prvkům bude zrušeno označení, neoznačené budou označeny.

<strong>Označit oblast</strong>

Tento příkaz označí všechny prvky výkresu nějaké oblasti. Prvky, které leží v oblasti jen částečně, budou označeny také. Pohybujte myší od levého horního do pravého dolního rohu označované oblasti a pak stiskněte levé tlačítko myši nebo Enter.

<strong>Zrušit označení oblasti</strong>

Tento příkaz zruší označení všech prvků výkresu v dané oblasti. Prvkům, které leží v oblasti jen částečně, bude označení také zrušeno. Pohybujte myší od levého horního do pravého dolního rohu oblasti, kde chcete zrušit označení, a pak stiskněte levé tlačítko myši nebo Enter.

<strong>Smazat označené prvky</strong>

Tento příkaz budou všechny označené prvky výkresu smazány. Pokud byste záznamy smazali omylem, můžete je obnovit pomocí „Zpět“.

<strong>Označit barvu</strong>

Všechny prvky výkresu jedné barvy budou označeny. Bude Vám předložen seznam barev, z něhož si můžete vybrat barvu, kterou chcete označit.

<strong>Zrušit označení barvy</strong>

Bude zrušeno označení všech prvků výkresu jedné barvy. Podobně jako u „Označit barvu“ Vám bude na výběr předložen seznam barev.

<strong>Označit typ čáry</strong>

Označeny budou všechny prvky výkresu určitého typu čáry. Bude Vám předložen seznam typů čar, z něhož si můžete vybrat typ, který chcete označit.

<strong>Zrušit označení typu čáry</strong>

Bude zrušeno označení všech prvků výkresu určitého typu čáry. Podobně jako u „Označit typ čáry“ Vám bude na výběr předložen seznam typů čar.

<strong>Označit mnohoúhelníky</strong>

Označí ve výkresu jen mnohoúhelníky.

<strong>Zrušit označení mnohoúhelníků</strong>

Ve výkresu zruší označení pouze u mnohoúhelníků.

<strong>Označit prvky výkresu</strong>

Tímto příkazem můžete označit prvky výkresu. Posuňte kurzor do blízkosti označovaného objektu a stiskněte levé tlačítko myši nebo Enter. Pokud vyberete již označený prvek výkresu, bude jeho označení zrušeno.

<strong>Označit až po průsečík</strong>

Prvek výkresu v blízkosti kurzoru bude na nejbližším průsečíku rozdělen a označen až po průsečík. Posuňte kurzor do blízkosti označované části prvku a stiskněte levé tlačítko myši nebo Enter. Oblouky a úsečky budou automaticky rozděleny v nejbližším průsečíku s kruhem nebo úsečkou. Pokud vyberete již označený prvek výkresu, bude jeho označení zrušeno.

<strong>Nejbližší bod na úsečce</strong>

Kurzor bude umístěn na nejblíže ležící bod na úsečce.

<strong>Označit lomenou čáru</strong>

Tímto příkazem můžete označit ucelené lomené čáry jedné barvy. Posuňte kurzor do blízkosti prvku lomené čáry a stiskněte levé tlačítko myši. S využitím tohoto příkazu můžete například šrafovat uzavřené plochy. Alternativou k tomuto postupu je použití odpovídajících funkcí mnohoúhelníku. Mnohoúhelníky mají výhodu, že vzor výplně a rozteč šraf mohou být měněny i později. Pro to mějte na zřeteli příkazy „Rozpoznat mnohoúhelník“ a „Upravit mnohoúhelník“.

<strong>Bloky</strong>

<strong>Seskupit do bloku</strong>

Tímto příkazem můžete sdružit více prvků výkresu

Blok pojmenujte. Kliknete-li na tlačítko „Vložit anonymně“, budou jednotlivé prvky sdruženy, ale neobjeví se ve Správě bloků.

<strong>Rozložit blok</strong>

Pro rozložení sdružených prvků použijte prosím tento příkaz.

<strong>Upravit blok</strong>

Pro změnu v rámci bloku zvolte tento příkaz.
<h2>Správa bloků</h2>
Ve Správě bloků jsou zobrazeny všechny bloky, které právě otevřený soubor obsahuje.

Odsud můžete přidat nové bloky do výkresu, stávající bloky, upravit, rozložit, mazat nebo ukládat. Bloky, jež nejsou ve výkresu použity, můžete tlačítkem „<strong>Smazat nepoužívané bloky“ </strong>odstranit ze seznamu.