Tlačítka

Vytváření uživatelských tlačítkových lišt

V souborovém menu CADu klikněte na “Nastavení / Uživatelská nastavení”. Zvolte záložku “Tlačítkové lišty”.

Můžete vybrat tlačítkovou lištu ze seznamu vlevo pod “Výběr tlačítkové lišty”. Jsou vypsány všechny příkazy dostupné na vybrané tlačítkové liště.

DE-2017-LogiKal11-CAD004

Pro vytvoření nové tlačítkové lišty, klikněte na tlačítko se symbolem zeleného plus. Zadejte název tlačítkové lišty.

DE-2017-LogiKal11-CAD004a

Nyní vyberte příkazy, jež si přejete zahrnout na Vaši tlačítkovou lištu, ze seznamu na pravé straně, zaškrtnutím políčka před příkazem.

Po dokončení sestavování Vaší tlačítkové lišty klikněte na tlačítko „Uložit“.

DE-2017-LogiKal11-CAD004b

Vaše tlačítková lišta se nyní objeví v CADu, kde ji můžete umístit do požadovaného umístění.

DE-2017-LogiKal11-CAD004c

Standardní příkazy

 icon001

Vložit řez ze schránky do CADu

UNDO

Zpět

 REDO

Opakovat

icon002

Vytvořit nový výkres

OEFFNEN

Nahrát stávající výkres

icon003

Přihrát výkres do aktuálně otevřeného výkresu

icon004

Uložit výkres

 icon005

Tisk výkresu

icon006

Vyříznout označené prvky do schránky

 icon007

Kopírovat označené prvky do schránky

 icon008

Vložit obsah schránky

icon009

Uchopit prvek výkresu

 icon010

Řez z řezu prvkem

PROFZULADEN

Přihrát profil do aktuálně otevřeného výkresu

 NORMTEILE

Vyvolat generátor normovaných dílů

LAYER

Vyvolat Správu hladin

 RECHTWINKLIG

Zapnout/vypnout pravoúhlé kreslení

icon011

Otevřít nastavení

 CADMOVE

Přepínač přesouvání/kopírování označených prvků

 KOORD

Natočit soustavu souřadnic

OBJFANG

Zapnout/vypnout úchop objektů

icon012

Import opracování

icon013

Přidat opracování

Základní kreslicí příkazy

LINIE

Nastavit kreslicí režim na „Úsečka“

 RECHTECK

Nastavit kreslicí režim na „Obdélník“

VIELECK

Nastavit kreslicí režim na „Mnohoúhelník“

BOGEN1

Nastavit kreslicí režim na „Oblouk“

 BOGEN2

Nastavit kreslicí režim na „Stlačený oblouk“

 BOGEN3

Nastavit kreslicí režim na „Oblouk přes 3 body“

KREIS1

Nastavit kreslicí režim na „Kružnice“

 KREIS2

Nastavit kreslicí režim na „Kružnice s osami“

 TEXT

Vložit řádek textu

 TEXTBEREICH

Vložit textový blok

Pokročilé kreslicí příkazy

 PARALLEL2

Nastavit kreslicí režim na „Rovnoběžka“

 PARALLEL1

Nastavit kreslicí režim na „Rovnoběžka v pevné vzdálenosti“

 FOLIE

Nastavit kreslicí režim na „Fólie“

 BLECH

Nastavit kreslicí režim na „Plech“

 RECHTECKROHR

Nastavit kreslicí režim na „Čtyřhranná trubka“

 RUNDROHR

Nastavit kreslicí režim na „Kulatá trubka“

WINKEL

Nastavit kreslicí režim na „Úhelník“

PUTZ

Nastavit kreslicí režim na „Omítka“

NULLPUNKT

Nastavit nulový bod

 LANGLOCH

Nastavit kreslicí režim na „Drážka“

 EINFSETZEN

Vložit bod vložení

 SENKRECHTZEICHNEN

Nastavit kreslicí režim na „Kolmice“

 WINKELHALB

Nastavit kreslicí režim na „Osa úhlu“

 

Nastavit kreslicí režim na „Úsečka s přesahem“

 

Nastavit kreslicí režim na „Šrafovaný mnohoúhelník“

 POLYLINIE

Nastavit kreslicí režim na „Křivka“

 VERSIEGELUNG

Nastavit kreslicí režim na „Zatmelení“

 HINTERFUELLUNG

Nastavit kreslicí režim na „Těsnicí provazec“

 BESCHRIFTUNG

Nastavit kreslicí režim na „Popis“

 SCHRAFFUR

Šrafovat obdélník

MARKUMRISSSCHRAFFUR

Vyšrafovat označený obrys

 

Efekty

ELEMENTAUFLOESEN

Rozložit označené prvky na úsečky

 icon014

Přeměnit úsečky v oblouk

VEREINFACHEN

Zoptimalizovat výkres

 SCHNEIDEN

Přestříhnout

 ANLINIE

Prodloužit úsečku k jiné úsečce

ECKEN1

Spojit úsečky

 ECKENABRUNDEN

Zaoblit roh

 HORZSPG

Zrcadlit vodorovně

 VERTSPG

Zrcadlit svisle

 SPG1

Zrcadlit volně

 SPG2

Zrcadlit podle úsečky

VEREINFACHEN

Zjednodušit mnohoúhelníky

CADSCHNEIDENRECHTECK

Vyříznout obdélník

 ECKENVERBINDEN

Uzavřít roh

 ECKEFASENABRUNDEN

Zkosit roh

 LIENIENLAENGE

Prodloužit úsečku

SKALPROPORTIONAL

Změnit poměrně měřítko

 SKALFREI

Změnit volně měřítko

 MASSSTAB

Změnit měřítko

 MASSSTAB

Zadat měřítko

 POLYGONERKENNEN

Rozpoznat mnohoúhelník

POLYGONBEARBEITEN

Upravit mnohoúhelník

POLYGONBOGENSEGMENTIEREN

Rozložit oblouk do mnohoúhelníku

 EIGENSCHAFTEKOPIEREN

Kopírovat vlastnosti

 LAYERVERSCHIEBEN

Kopírovat do jiné hladiny

LIENIENLAENGE

Kreslit pohledové hrany

MARKANLINIEVERLAENGERN

Prodloužit označené po úsečku

MARKANLINIESTUTZEN

Oříznout označené podle úsečky

 LINKS90

Natočit o 90°doleva

 RECHTS90

Natočit o 90°doprava

 DREHEN

Natočit

 DREHENMEHR

Natočit vícenásobně

CADVERSCHIEBEN

Přesunout

 CADVERSCHIEBENMEHR

Přesunout vícenásobně

 STRECKEN

Protáhnout prvky výkresu

 

Kótování

MASS1

Vložit vodorovnou kótu

 MASS2

Vložit svislou kótu

 MASS3

Vložit šikmou kótu

MASS4

Upravit kótu

 MARKBEARBEITEN

Upravit označené kóty

PARALLEL

Kótovat rovnoběžky

RADIUS

Kótovat poloměr

DURCHMESSER

Kótovat průměr

 WINKEL

Kótovat úhel

 BODENLAENGE

Kótovat oblouk

MASSSTAB

Určit měřítko kóty

Pomocné čáry

SICHTBAR

Zapnout/vypnout pomocné čáry

HILFSWAAGERECHT

Vložit vodorovnou pomocnou čáru

 HILFSSENKRECHT

Vložit svislou pomocnou čáru

 HILFSSETZEN

Vložit pomocnou čáru

 HILFSKREIS

Vložit pomocnou kružnici

 HILFSBOGEN

Vložit pomocný oblouk

 HILFSPARALLEL

Vložit pomocnou rovnoběžku

HILFSTANGENTE

Vložit pomocnou tečnu

HILFSZAUN

Vložit vícenásobné pomocné čáry

 HILFSLOESCHEN

Smazat pomocnou čáru

HILFSALLELOESCHEN

Smazat všechny pomocné čáry

HILFSRASTER

Vložit pomocný rastr

Označování

 MARK1

Označit prvek výkresu

 MARK2

Označit čáru až po průsečík

MARK3

Označit oblast

MARK4

Označit všechny prvky výkresu

MARKIERUNGTAUSCHEN

Prohodit označení prvků výkresu

MARK5

Zrušit označení všech prvků výkresu

FARBETYP

Nastavit aktuální typ a barvu čáry

CADLOESCHEN

Smazat označené prvky

 icon014

Zapnout/vypnout režim zoomování

Přesouvání tlačítkových lišt

Klikněte s podrženým levým tlačítkem myši na tečkovanou čáru na straně tlačítkové lišty a přesuňte ji na požadované místo.

DECAD003

Zobrazení a skrytí ikonek

Jednotlivé ikonky mohou být zobrazeny nebo skryty. Klikněte na šipku vpravo od tlačítkové lišty a aktivujte nebo deaktivujte jednotlivé symboly.

DECAD002