Popisová pole

Vytváření popisových polí

V CADu můžete zakládat vlastní popisová pole nebo upravovat stávající předlohy.

Úprava předlohy

Program již obsahuje předlohy popisových polí. Můžete je upravit v několika krocích.

Spusťte „CAD“.

Klikněte na „Soubor -> Nahrát“.

Předlohy popisových polí naleznete ve složce SCHRIFTFELDER (=popisová pole).

Případně můžete popisová pole stáhnout zde.

Vyberte například soubor Muster.

Výkres s vzorovým popisovým polem se objeví na obrazovce.

Zde můžete vložit nebo smazat zástupné znaky užitím textových funkcí v CADu. Vždy je prosím zadávejte s předponou “&&”. Tyto záznamy budou v náhledu tisku automaticky nahrazeny textem.

Standardní zástupné znaky

Pro výkresy CAD jsou k dispozici následující zástupné znaky.

&&MSTB

Měřítko výkresu

&&DATUM

Datum tiskového výstupu

&&CADNAME

Název výkresu s cestou souboru

&&CADNAMEK

Název výkresu bez cesty souboru

Pro výkresy řezů jsou k dispozici následující zástupné znaky.

&&POSNR

Číslo pozice

&&SERIE

Profilová série

&&ANSICHT

Pohled zvenku / zevnitř

&&ANZAHL

Počet kusů pozice

&&MSTBANSICHT

Měřítko pohledu na pozici

&&MSTBSCHNITTE

Měřítko řezu

&&POSFARBE

Barva pozice

&&OBJNAME

Název projektu

&&ANGEBOTSNR

Číslo nabídky

&&AUFTRAGSNR

Číslo zakázky

&&FREIERTEXT1…6

Volný text

&&BEARBEITER

Odpovědná osoba (kalkulant)

&&TECHBEARBEITER

Odpovědná osoba (technik)

&&TELEFON

Telefonní číslo

&&TELEFON2

Telefonní číslo 2

&&TELEFAX

Faxové číslo

&&PLZORT

PSČ a město

&&STRASSE

Ulice

&&NAME1

Jméno 1

&&NAME2

Jméno 2

Můžete také vytvořit vlastní zástupné znaky, které zde nejsou uvedeny. Tyto se skládají z názvu zástupného znaku v uvozovkách a předpony „&&“. Při jejich užití se program automaticky dotazuje na hodnotu, která má být vytištěna.

Pozor!

Mějte prosím na zřeteli, že popisová pole musí být v měřítku 1:1 a musí být uložena ve složce SCHRIFTFELDER (=popisová pole).

Užití popisových polí

V oknu tisku můžete vybrat popisová pole.

Pokud jste použili vlastní zástupné znaky, vyskočí nové okno, v němž do nich můžete ručně zapsat.

Toto okno můžete vyvolat kdykoliv později kliknutím na tlačítko „Popsat“.