Pomocné čáry

Použití pomocných čar

V CADu můžete používat pomocné čáry. Která nastavení jsou zde možná se dozvíte v následujícím textu:

Pomocné čáry zapnout/vypnout

Zde nastavíte, mají-li být pomocné čáry zobrazeny.

Vodorovné pomocné čáry

Zvolte tento příkaz a umístěte do kreslicí plochy myší první vodorovnou čáru. Tak můžete zadat libovolný počet pomocných čar. Po zadání první pomocné čáry můžete polohy dalších zadat také z klávesnice.