Kreslicí příkazy

Zadat počátek

Pro zadání počátku klikněte myší na místo, kde chcete určit počátek. Počátek je bod se souřadnicí (0,0). K tomuto bodu se vztahují rozteč kroku, souřadnice zadávané po stisku kláves X a Y atd. Počátek také můžete zadat stiskem klávesy F9. V tomto případě se počátek umístí do polohy, kde se právě nachází nitkový kříž.

Kreslení tvarů

Úsečka

Počáteční a koncové body mohou být zadány podle výše uvedeného postupu. Dále můžete určit délku úsečky jednoduše zadáním rozměru po zadání počátečního bodu. Pro zadání úhlu stiskněte klávesu „I“ a zadejte úhel.

Obdélník

Levý dolní a pravý horní roh zadáte podle výše uvedeného postupu. Výšku a šířku ale můžete také přímo zadat po zadání počátečního bodu.

Drážka

Tímto příkazem můžete kreslit drážky.

Kružnice

Počáteční bod (střed) a jeden bod na kružnici mohou být zadány podle postupu uvedeného výše. Navíc můžete zadat poloměr přímým zapsáním rozměru.

Kružnice s osami

Vodorovná a svislá čerchovaná úsečka svým průsečíkem znázorňují střed kružnice.

Oblouk

Konstrukce oblouku začíná ve středu. Pak určíte počáteční bod. Středový úhel určíte pohybem myši nebo zadáním z klávesnice.

Stlačený oblouk

Konstrukce oblouku začíná s počátečním a koncovým bodem. Pak můžete poloměr změnit pohybem myši. Poloměr můžete zadat také přímým zadáním rozměru. Pro zadání výšky stlačeného oblouku stiskněte nejdříve klávesu „S“.

Oblouk přes 3 body

Tak můžete nakreslit oblouk, u něhož určíte počáteční a koncový bod a poloměr oblouku.

Rovnoběžka

Tímto příkazem mohou být kresleny úsečky rovnoběžné se stávajícími úsečkami. Nejdříve vyberte úsečku, k níž má být nakreslena rovnoběžka. Vzájemná vzdálenost může být stanovena přímým zadáním číslem nebo myší. Pak zadáte počáteční a koncový bod úsečky.

Rovnoběžky v pevné vzdálenosti

Kreslí se rovnoběžka pod stejným úhlem a stejnou délkou jako stávající úsečka.

Mnohoúhelník

Počáteční bod (střed) může být zadán podle výše uvedeného postupu. Dále můžete určit počet rohů přímým zadáním čísla, poloměr mnohoúhelníku zadáte po stisku klávesy „R“.

Kolmice

Kreslí se kolmice ke stávající úsečce.

Nejdříve vyberte úsečku, k níž má být nakreslena kolmice. Výběrem úsečky zároveň určujete místo (zdánlivého) průsečíku obou úseček. Dalšími dvěma kliky určíte počáteční a koncový bod kolmice

Osa úhlu

Vyberte dvě úsečky. Program nakreslí novou úsečku půlící úhle jimi sevřený.

Čtyřhranná trubka

Nejdříve jste dotázáni na tloušťku stěny. Rohy průřezu trubky můžete nakreslit obvyklým postupem, nebo zadejte polohu jednoho rohu průřezu a výšku a šířku průřezu.

Kulatá trubka

Nejdříve jste dotázáni na tloušťku stěny. Pak postupujte jako při kreslení kružnice.

Úhelník

Nejdříve jste dotázáni na tloušťku stěny. Rohy průřezu trubky můžete nakreslit obvyklým postupem, nebo zadejte polohu jednoho rohu průřezu a výšku a šířku průřezu.

Fólie

Nejdříve jste dotázáni na tloušťku, vnitřní poloměr a délku fólie. Vedení fólie můžete určit postupným zadáváním jednotlivých bodů. Fólie se bude vykreslovat na stranu od polohy kurzoru. Pokud byste chtěli fólii zrcadlit na opačnou stranu kurzoru, stiskněte klávesu „S“.

Plech

Nejdříve jste dotázáni na tloušťku a vnitřní poloměr plechu. Vedení plechu můžete určit postupným zadáváním jednotlivých bodů. Plech se bude vykreslovat na stranu od polohy kurzoru.  Pokud byste chtěli plech zrcadlit na opačnou stranu kurzoru, stiskněte klávesu „S“.

Zatmelení

Zatmelení kreslíte s tímto příkazem.

Těsnicí provazec

Těsnicí provazce kreslíte s tímto příkazem.

Texty v CADu

Řádek textu

Klikněte myší na místo, kam chcete zadat text.

Ukončíte-li zadávání textu klávesou Enter, skočí program automaticky na další řádek, kde můžete zadat další text. Tento postup můžete přerušit stiskem klávesy Esc.

Textový blok

Určíte levý a protější pravý roh textového bloku. Otevře se okno, v němž můžete zadat formátovaný text.

Šrafování

Vyšrafovat obdélník

Vyberte požadovanou šrafu a následně určete počáteční a koncový bod. Rozteč šrafy může být během zadávání změněna po stisku klávesy „S“.

Vyšrafovat označený obrys

Klikněte na obrys, jenž má být vyšrafován. K tomu Vám může posloužit příkaz „Označit lomenou čáru“ z menu UPRAVIT.

Jako alternativu k tomuto příkazu můžete použít příslušné funkce mnohoúhelníku. Mnohoúhelníky mají výhodu, že vzor a rozteč šrafy můžete změnit i zpětně. Použijte příkazy „Rozpoznat mnohoúhelník“ a „Upravit mnohoúhelník“.

Předchozí vyvolané příkazy v kontextovém menu

Zjednodušte si práci v CADu a kreslete ještě rychleji díky přímému přístupu pouhým klikem myši k naposled zvoleným příkazům.

Jak to funguje

V CADu můžete pravým tlačítkem myši zvolit naposledy použité příkazy: naleznete je v kontextovém menu vždy zcela nahoře.