Kótování

Řetězová kóta

Nejdříve aktivujte režim „Uchopit objekty“.

Pak zvolte kterýkoli ze způsobu kótování (vodorovná, svislá nebo šikmá)

Následovně prosím klikněte na počáteční bod kótovaného prvku a stiskněte klávesu „S“ pro řetězovou kótu.

Použití kót

Kóty jsou ukládány jako jeden prvek. Mohou být dodatečně měněny nebo přesouvány. Můžete měnit text kóty, druh písma nebo polohu kótovacího textu.

V předvolbách kótování můžete předvolit barvy. Pak budou všechny kóty kresleny v těchto barvách, namísto aktuální barvy kreslení. Dále v předvolbách můžete přednastavit odsazení od měřené hrany nebo zobrazování tolerancí či zda mají být při kótování automaticky uchopovány koncové či středové body.

Můžete upravit vypočtený rozměr nebo styl kóty.

U příkazů „Vodorovná kóta“ a „Svislá kóta“ používá program automaticky jeden konec kóty jako počáteční bod nové kóty.

Úpravy kót

Úprava kóty

U již zakreslené kóty může být v níže zobrazeném okně změněno druh písma, velikost, kótovací styl a poloha kóty.

Změna měřítka kóty

Tento příkaz umožňuje kótování v jiném měřítku. Toto měřítko slouží výlučně pro výpočet rozměrů kót.

Nastavení výšky kótovacího textu v CADu s faktorem

Pro nové kóty je standardně přednastavena výška textu 5 mm a šířka textu 4,17 mm. Pro změnu proporcí textu deaktivujte zámeček u pole „Faktor“ (ten můžete dle potřeby změnit).

Pokud změníte výšku textu, bude jeho šířka upravena příslušným faktorem.

Po dokončení nastavování můžete znovu aktivovat zámek, aby zadaný faktor nebylo možno dále měnit.