Bouchněte do kláves

Kdo hodně kreslí v CADu, používá často kontextové menu přes pravé tlačítko myši nebo tlačítkové lišty. Jde to ale ještě jednodušeji. V LogiKalu je mnoho klávesových zkratek, jež v každodenní práci mohou ušetřit mnoho práce. Thorsten Giermann, dlouholetý spolupracovník z hotlinky Orgadata, Vám ukáže, jak správně „bouchnout do kláves“.

„V CADu LogiKalu máte dostupných mnoho funkčních kláves“, začíná Thorsten Giermann. „Proto začneme na klávesnici úplně nahoře u takzvaných funkčních kláves. Klávesou F2 můžete například uchopit nejbližší povolený úchopový bod. Klávesou F3 zapnete režim pravoúhlého kreslení – pak budete kreslit úsečky jen pod úhlem 0° resp. 90°, přesuny budou prováděny jen ve směru os x, y. Klávesou F4 zapnete režim kopírování. Při přesouvání, zrcadlení a otáčení budou označené prvky do nového umístění zkopírovány. Klávesami F5 a F6 můžete zobrazení výkresu přiblížit nebo oddálit. Klávesou F7 se můžete vrátit k předchozímu zobrazení. Klávesou F8 zobrazíte všechny prvky výkresu tak, že v maximální možné míře vyplní kreslicí plochu. Novou polohu počátku stanovíte klávesou F9“, vysvětluje Thorsten Giermann a pokračuje:

„Existují také zkratky, která Vám kreslení zásadně zjednoduší. Pomocí Ctrl + A označíte všechny prvky výkresu. Pomocí Ctrl + U zrušíte označení všech prvků výkresu. Chcete-li prvky výkresu zkopírovat, označte je nejdříve a pak stiskněte Ctrl + C. Pomocí Ctrl + V je pak zase můžete vložit do výkresu. Kombinací Ctrl + Z můžete vrátit zpět poslední změny ve výkresu,“ osvětluje Thorsten Giermann.

„Také při vytváření nových výkresů nebo prvků mohou uživatelé použít mnoho klávesových zkratek. Pomocí Ctrl + N založíte nový výkres, Ctrl + O stávající výkres nahraje. Ctrl + S ukládá soubor. Pomocí Ctrl + P můžete výkres vytisknout. Kdo si na klávesové zkratky jednou zvykl, nechce už je nikdy postrádat. Jde to zkrátka mnohem rychleji, než s myší“, uzavírá Thorsten Giermann.

Zde si můžete stáhnout přehled k vystřižení:

LogiKal CAD

Klávesové zkratky

Funkční klávesy

Ctrl + A označit všechny prvky výkresu

F1 vyvolá nápovědu programu

Ctrl + U zrušit označení všech prvků

F2 úchop nejbližšího úchopového bodu

Ctrl + C kopírovat označené prvky

F3 režim pravoúhlé kreslení zapnout/vypnout

Ctrl + V vložit označené prvky

F4 režim kopírování zapnout/vypnout

Ctrl + X vyříznout označené prvky

F5 přiblížit výkres (zoom dovnitř)

Ctrl + Z undo (vrátí zpět poslední změnu)

F6 oddálit výkres (zoom ven)

Ctrl + P tisk

F7 návrat k předchozímu zobrazení

Ctrl + M označí prvky v blízkosti kurzoru

F8 maximální zoom na všechny prvky

Ctrl + L stanoví počáteční bod např. úsečky

F9 nastavení počátku

Ctrl + N založí nový výkres

F11 servisní maska

Ctrl + O nahraje výkres

Stisknuté kolečko myši

Ctrl + S uloží výkres

Posun zobrazované části výkresu