Řešení s terminálovým serverem

Řešení s terminálovým serverem doporučujeme, má-li být program používán více uživateli přímo na terminálovém serveru. Pak je vyžadována jen jedna instalace programu na terminálovém serveru.

Pro terminálový server platí následující systémové požadavky:

Minimální požadavky

Doporučení

Operační systém

Windows Server 2008
NET Framework od verze 4.5.2

Windows Server 2012 R2
NET Framework od verze 4.5.2

Poznámka!
Program je při dodržení našich hardwarových požadavků samozřejmě plně funkční. Pro zvýšení rychlosti práce Vám ale doporučujeme použití SSD pevných disků, které jsou znatelně rychlejší než obvyklé HDD.

Program je licencován serverovým USB-klíčem, který obdržíte společně s instalací. USB-klíč musí být zasunut do terminálového serveru před zahájením instalace. Ovladač klíče je instalován standardně při instalaci programu.

Po instalaci vyžadují uživatelé trvalé spojení s terminálovým serverem.

Zpracování dat během práce s programem probíhá ve složce s dočasnými soubory příslušné jednotlivým uživatelům. Tato složka s dočasnými soubory se musí nacházet na pevném disku terminálového serveru a pro každého uživatele musí být k dostupných nejméně 30 GB volného místa.

Pozor!
Ve složce s dočasnými soubory se pro každého uživatele založí jeho vlastní podsložka. Zajistěte prosím dostatek volného místa na terminálovém serveru.

Složka s dočasnými soubory se do programové verze 11.2 nachází pod
C:\ORGATMP

Složka s dočasnými soubory se od programové verze 11.2 nachází pod
{disk}:\Users\{username}\AppData\Local\OFCAS\…

Ve složce programu a složce s dočasnými soubory musí mít uživatel Windows práva číst, zapisovat a měnit.

Vyvolávání prostřednictvím softwarů třetí strany (např. Citrix) je možné s přihlédnutím ke všem požadavkům uvedeným v tomto dokumentu. Při zřizování ale neposkytujeme žádnou podporu.

Pozor!
Virtualizovaná vyvolávání aplikací jako např. pomocí Citrix XenApp nejsou podporována.

Pro pravidelné aktualizace, podporu a online nápovědu potřebujete připojení k internetu.

Další technické podrobnosti naleznete pod „Technické informace“.

Was this page helpful?