Řešení s terminálovým serverem s přístupem k síťovému sdílení

Kombinace řešení klient-server a terminálového serveru je možná.

V prostředí terminálového serveru používá jeden nebo více uživatelů jednu centrální instalaci programu přímo na serveru. (Více informací naleznete pod „Řešení s terminálovým serverem“)

Klienti mohou navíc užívat řešení klient-server. (Více informací naleznete pod „”Řešení klient-server“)

Pro klientská PC platí následující systémové požadavky >

Pro terminálový server platí následující systémové požadavky:

Doporučení

Operační systém

Windows Server 2012 R2
NET Framework od verze 4.5.2

Poznámka!
Program je při dodržení našich hardwarových požadavků samozřejmě plně funkční. Pro zvýšení rychlosti práce Vám ale doporučujeme použití SSD pevných disků, které jsou znatelně rychlejší než obvyklé HDD.

Program je licencován serverovým USB-klíčem, který obdržíte společně s instalací. USB-klíč musí být zasunut do terminálového serveru před zahájením instalace. Ovladač klíče je instalován standardně při instalaci programu.

Po instalaci vyžadují uživatelé trvalé spojení s terminálovým serverem.

Klienti mají program na terminálovém serveru dostupný prostřednictvím síťového sdílení. Pro síťové sdílení je požadováno označení disku písmenem (např. namísto \\Server\Logikal\ musí být L:\Logikal\ )

Zpracování dat během práce s programem probíhá ve složce s dočasnými soubory příslušné jednotlivým uživatelům. Při používání programu prostřednictvím klienta se složka s dočasnými soubory musí nacházet na pevném disku klienta.

U uživatelů terminálového serveru musí bát složka s dočasnými soubory umístěná lokálně na pevném disku terminálového serveru a měla by mít pro každého uživatele dostupných přinejmenším 30 GB volného místa.

Pozor!
Ve složce s dočasnými soubory se pro každého uživatele založí jeho vlastní podsložka. Zajistěte prosím dostatek volného místa na terminálovém serveru.

Složka s dočasnými soubory se do programové verze 11.2 nachází pod
C:\ORGATMP

Složka s dočasnými soubory se od programové verze 11.2 nachází pod
{disk}:\Users\{username}\AppData\Local\OFCAS\…

Ve složce programu a složce s dočasnými soubory musí mít uživatel Windows práva číst, zapisovat a měnit.

Vyvolávání prostřednictvím softwarů třetí strany (např. Citrix) je možné s přihlédnutím ke všem požadavkům uvedeným v tomto dokumentu. Při zřizování ale neposkytujeme žádnou podporu.

Pozor!
Virtualizovaná vyvolávání aplikací jako např. pomocí Citrix XenApp nejsou podporována.

Další technické podrobnosti naleznete pod „Technické informace“.

Was this page helpful?