3D export do AutoCADu

Upozornění: pro tuto funkci je potřebná licence pro modul 3D Interface CAD/Geometrie. Případné dotazy Vám rád zodpoví náš obchodní zástupce.

Při exportu 3D prvků do AutoCADu jsou generovány olbřímí objemy dat. V režimu podrobného exportu je pro každý profil a každé těsnění pozice vytvářeno 3D těleso. Tak se u fasády 50m * 15m snadno může nakupit přes 25000 jednotlivých prvků, které vždy sestávají z několika stovek ploch.

Export úplné fasády se všemi podrobnostmi si tak může vyžádat delší dobu.

U velkých fasád je proto doporučeno používat velmi zjednodušený exportní režim, jenž je o něco rychlejší. Ve velmi zjednodušeném režimu jsou profily exportovány s velmi zjednodušeným obrysem (proto název režimu), takže objem zpracovávaných dat se znatelně sníží.