Blog

Webinar about Reports (English)

In this webinar we will go with you through various reports and settings so that you can send all your data safely and reliably to where it is needed. It doesn’t always have to be paper, we will show you how you can send the documents directly by e-mail or how you can simplify your workflow in the future with spreadsheets.

Benefit from many tips & tricks and chat with our specialists Claudius Trittmacher and Claudius Elle during the webinar

Thursday, 28th March 2019, 3:00 PM – 3:45 PM CET

Please register here

Čtvrtek, 21. Březen 2019|

Únikové dveře

Na základě norem pro nouzové (EN 179) a panikové (EN 1125) dveřní uzávěry nabízí LogiKal důmyslný nástroj, který Vám umožní vyhovět právním předpisům – bez velkého nadbytečného úsilí.

Díky pokročilým nastavením typů křídel můžete snadno určit zavírací funkce i směry otevírání. Pro lepší představu je na výkresu pozice zobrazen příslušný symbol únikových dveří včetně použité normy. V řezu naznačuje zelená šipka směr otevírání únikových dveří.

Únikové dveře i protipožární prvky musí být vždy certifikovány externími instituty. I s tímto Vám může pomoci LogiKal. V globálních předvolbách naleznete možnosti v oddílu CE, kde můžete zvolit zkušebnu provádějící testy a zadat číslo certifikátu. Tato data jsou automaticky obsažena v prohlášení o vlastnostech a označení CE.

Jak to funguje

Pátek, 8. Březen 2019|

Externí dozor

U protipožárních prvků a únikových dveří musí vždy proběhnout externí dozor. Proto byla do globálních předvoleb přidána oblast, v níž můžete vybrat provádějící zkušebnu a zanést číslo certifikátu.

Zvolte v souborovém menu projektového centra „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Globální předvolby“ > „Data pro CE“.

Otevře se následující okno:

Klikněte na záložku „Externí dozor“.

Vpravo vyberte zkušebnu. Přináležející ID bude automaticky přidáno programem.

Vpravo můžete zanést číslo certifikátu.

Tyto údaje budou uvedeny na prohlášení o vlastnostech a na značce CE.

 

Pondělí, 12. Listopad 2018|

Vypínání / zapínání sérií pro Zadávání prvku

Série je možno pro Zadávání prvku vypnout i zapnout.

Jděte v souborovém menu projektového centra do „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Zadání sérií“ > „Data sérií“.

Pro vyloučení série z výběru pro Zadávání prvku zrušte zaškrtnutí políčka před názvem série.

Pro zobrazení série ve výběru pro Zadávání prvku zaškrtněte políčko před názvem série.

Pondělí, 29. Říjen 2018|

Konfigurátor poštovních schránek Allebacker

Konfigurátor poštovních schránek Allebacker byl začleněn do zadávání skla LogiKalu.

S touto novou funkcí máte dostupné všechny technické a ceníkové údaje poštovních schránek Allebacker.

Pro používání tohoto konfigurátoru potřebujete Kundennummer (Zákaznické číslo) a SachbearbeiterID (ID uživatele) společnosti Allebacker. Pokud tyto údaje dosud nemáte, můžete si je vyžádat u společnosti Allebacker.

Tyto přístupové údaje zanesete do programu následovně:

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“.

Přejděte na záložku „Online konfigurátory“.

Zadejte Vaše přístupové údaje pod „Allebacker“.

Používání

Otevřete masku Zasklení v Zadávání prvku.

V pohledu na pozici klikněte na pole, do něhož hodláte vložit poštovní schránku.

Pod „Výplně“ zvolte položku „Poštovní schránky Allebacker“.

Otevře se Konfigurátor poštovních schránek Allebacker.

Krok za krokem sestavíte poštovní schránku.

Po sestavení schránky klikněte na tlačítko „Projekt jetzt speichern“ (Uložit projekt nyní).

Pro zavření Konfigurátoru Allebacker a návrat do Zadávání prvku klikněte na křížek vpravo nahoře.

Poštovní schránka je v LogiKalu se všemi technickými a ceníkovými údaji.

Pondělí, 22. Říjen 2018|

Konfigurátor skla Pilkington

Od verze 11.2 je dostupný konfigurátor skla Pilkington.

Pro používání tohoto konfigurátoru se musíte zaregistrovat s e-mailovou adresou u společnosti Pilkington pod http://spectrum.pilkington.com.

Tento e-mail zanesete do LogiKalu následovně:

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“.

Přejděte na záložku „Online konfigurátory“.

Zaneste e-mailovou adresu do připraveného pole.

Používání

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „PROJEKT“ > „Projektové artikly“ > „Projektová skla“.

Zvolte „Online konfigurátor“ > „Pilkington-Spectrum“.

Konfigurátor se otevře v novém okně.

Vlevo můžete nastavit filtr vlastností skla. V pravé části obrazovky se Vám zobrazí výsledky filtru. Pro použití skla, klikněte na některý ze záznamů v pravé části obrazovky.

Na následující straně můžete sklo upravovat.

Pro přenos skla do projektových skel LogiKalu klikněte vpravo nahoře na tlačítko „Close“ (Zavřít).

Použití při zadávání prvku

V masce Zasklení pod Výplněmi jsou skla Pilkington dostupná mezi Projektovými skly a mohou být vsazena do pozice.

Pondělí, 15. Říjen 2018|

Dveřní výplně Adeco

Konfigurátor dveřních výplní Adeco byl začleněn do zadávání skla LogiKalu.

S touto novou funkcí máte dostupné všechny technické i ceníkové údaje dveřních výplní Adeco.

Zřízení

Abyste tento konfigurátor mohli používat, musíte si vyžádat od společnosti Adeco registrační kód, tzv. token.

Tento token zaneste do LogiKalu následovně:

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“.

Přejděte na záložku „Online konfigurátory“.

Zaneste token pod „Adeco“.

Používání

V masce Zasklení vyberte pod „Výplně“ položku „Dveřní výplně Adeco“.

Otevře se nové okno programu a pohybujete se v prostředí konfigurátoru. Zde „stavíte“ Váš „panel na míru“ se všemi technickými a ceníkovými údaji společnosti Adeco.

Pro pohyb všemi okny, klikněte vpravo nahoře na tlačítko „Weiter“ (Další).

Po zadání všech nastavení klikněte vlevo dole na tlačítko „Angebot erstellen und Daten übertragen“ (Vytvořit nabídku a přenést údaje).

Dveřní výplň se objeví se všemi technickými i ceníkovými údaji v masce Zasklení.

Dokumenty vytvořené konfigurátorem Adeco naleznete v projektovém centru na pravé straně pod Dokumenty.

Pondělí, 8. Říjen 2018|

Nové uživatelské právo: změna výpočtu materiálu

S novým uživatelským právem „Změnit kalkulační nastavení pro výpočet materiálu“ můžete řídit zobrazování a úpravy voleb výpočtu materiálu.

To může být nezbytné, když se např. objednávka materiálu má lišit od původních kalkulačních nastavení (např. při použití množstevního ceníku, rozložených sad nebo alternativních artiklů)

Vzhled a úpravy kalkulace nebo kalkulačních dat zůstávají beze změn.

Když je uživateli přiřazeno právo „Kalkulace“, má přístup ke kalkulaci, kalkulačním datům i volbám výpočtu materiálu.

Práva je možno udělit v souborovém menu projektového centra pod „NASTAVENÍ“ > „Uživatelé“

Pondělí, 1. Říjen 2018|

Kalkulace během zadávání prvku

U okenních a dveřních pozic byla začleněna nová live-kalkulace.

Ta běží při zadávání prvku vždy na pozadí a je zobrazována v levém horním rohu.

Při úpravách pozice vidíte ihned vliv na cenu.

V okně kalkulačních dat naleznete v pravém horním rohu novou oblast označenou „Kalkulace během zadávání prvku“.

Live-kalkulaci je možno nastavit projektově nebo globálně.

Pro projektové nastavení klikněte na „PROJEKT“ > „Kalkulační data projektu“.

Globální změny sady kalkulačních dat můžete provést v „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Kalkulace“ > „Data“.

Upozornění!

  • Volba „Kalkulace za pozici“ byla odstraněna z hlavičky projektu, protože nyní jsou prováděny standardní kalkulace a kalkulace za pozici souběžně.
  • Pokud již byl projekt zkalkulován, bude už vypočítaná kalkulační přirážka prořezu ze standardní kalkulace použita i v průběžné kalkulaci během zadávání prvku. Pokud projekt ještě nebyl zkalkulován a Vy nezadáte žádnou procentuální hodnotu prořezu do nastavení standardní kalkulace, bude pro průběžnou kalkulaci během zadávání prvku nasazena hodnota 0%.
  • Pro možnost užívání této funkce musí uživatel vlastnit právo „Kalkulace“.
Pondělí, 24. Září 2018|

Zpravodaj novinek

Ve zpravodaji novinek se dozvíte o posledních novínkách aktuální verze.

Díky podrobnému popisu můžete vyzkoušet nové funkce přímo na Vašem počítači.

Číst zpravodaj novinek