Na základě norem pro nouzové (EN 179) a panikové (EN 1125) dveřní uzávěry nabízí LogiKal důmyslný nástroj, který Vám umožní vyhovět právním předpisům – bez velkého nadbytečného úsilí.

Díky pokročilým nastavením typů křídel můžete snadno určit zavírací funkce i směry otevírání. Pro lepší představu je na výkresu pozice zobrazen příslušný symbol únikových dveří včetně použité normy. V řezu naznačuje zelená šipka směr otevírání únikových dveří.

Únikové dveře i protipožární prvky musí být vždy certifikovány externími instituty. I s tímto Vám může pomoci LogiKal. V globálních předvolbách naleznete možnosti v oddílu CE, kde můžete zvolit zkušebnu provádějící testy a zadat číslo certifikátu. Tato data jsou automaticky obsažena v prohlášení o vlastnostech a označení CE.

Jak to funguje