Nyní můžete zadat referenční body Vašich profilů, čímž pádem je bude možné obrábět.

Jděte do „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Data artiklů“.

Vyberte záznam profilu a klikněte na záložku „Referenční body“.

Podrobnosti k tématu Referenční body naleznete v následující kapitole:5

https://help.orgadata.com/cz/docs/manual/cnc/referencni-body-profilu/