S novým uživatelským právem „Změnit kalkulační nastavení pro výpočet materiálu“ můžete řídit zobrazování a úpravy voleb výpočtu materiálu.

To může být nezbytné, když se např. objednávka materiálu má lišit od původních kalkulačních nastavení (např. při použití množstevního ceníku, rozložených sad nebo alternativních artiklů)

Vzhled a úpravy kalkulace nebo kalkulačních dat zůstávají beze změn.

Když je uživateli přiřazeno právo „Kalkulace“, má přístup ke kalkulaci, kalkulačním datům i volbám výpočtu materiálu.

Práva je možno udělit v souborovém menu projektového centra pod „NASTAVENÍ“ > „Uživatelé“