Obsah a náhled stránek

Vlevo se nachází sloupec s možností přepínání mezi zobrazením seznamu nebo náhledů stránek. Pro zobrazení seznamu klikněte na záložku „Seznam“ na dolním okraji obrazovky. Položky ze seznamu fungují jako odkazy a přivedou Vás přímo na odpovídající místo dokumentu.

Ukládání reportů ve formátu pdf

Nové formáty pro ukládání reportů jsou pdf a xps. Soubory je možno uložit ve složce projektu a jsou k otevření z projektového centra pod „Dokumenty“.

Zasílání reportů e-mailem

Reporty můžete rozesílat e-mailem. Nejdříve do „Nastavení“ zadejte název souboru a e-mailovou adresu příjemce. Klikněte na tlačítko „Poslat e-mailem“. Otevře se Váš základní e-mailový program a Vy můžete report odeslat.

Přibližování oblastí

Pro přiblížení části stránky obtáhněte se stisknutým levým tlačítkem myši obdélník kolem předmětného místa. Faktor přiblížení může být určen nástroji z oblasti „Zobrazení“.

Vyhledávací funkce

Nová vyhledávací funkce v horní části okna usnadní vyhledávání výrazů, čísel nebo názvů artiklů atd.